OUR EFFORT IS FOR OUR PLANET AND ALL PEOPLE

CONTRIBUTION TO DEVELOPMENT GOALS

YAŞAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİÇİMDE İYİLEŞTİRMEK
FOR FUTURE GENERATIONS

IMPROVE LIFE SUSTAINABLY

The United Nations Sustainable Development Goals are a universal call to action to protect our planet and ensure that all people live in peace and prosperity without poverty. This 17-item call includes many issues such as climate change, economic inequality, innovation, sustainable consumption, peace and justice.

Our “sustainability” approach and efforts are in line with the United Nations Sustainable Development Goals.
Our goals are designed to achieve development that meets the needs of people without compromising the lives of future generations and are shaped around 9 of the United Nations Sustainable Development Goals.

We have chosen the areas of “Focused Impact” and put our skills and expertise, which we have acquired as a technology provider and developer, into practice with a wide internal and external stakeholder group in a way that can contribute to the United Nations Sustainable Development Goals in the fastest way possible.

We know very well that we must make the right choices for tomorrow and apply them immediately.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM

Sağlık alanında yapılan toplumsal fayda yatırımları ile sağlık hizmetlerine erişim olanaklarına destek sağlıyor, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çalışanlar için mümkün olan en iyi sağlık koşullarının sağlanması için çalışıyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınların iş hayatına katılımını yükseltmek amacıyla kadın çalışan sayısını artırıyor ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden bilgilendirmeler ile bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyoruz.

gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ
ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Şirketlerimiz genelinde hayata geçirilen enerji verimliliği projeleri ve farkındalık çalışmaları sonucunda enerji yoğunluklarını azaltıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ
İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

Ekip arkadaşlarımıza hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak amacıyla uluslararası standartları rehber alıyor, satın alma prosedürlerimizde çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırılmaması ile adil çalışma koşullarının sağlanması konularını esas alıyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırıyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik olarak kapsanması için eşit fırsatlar tanıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR

Bu gelişmeyi desteklemek, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Nesnelerin İnterneti (IoT), veri öngörüleri ve halihazırda artan sayıda endüstriyel dönüşüm tabanlı çözümler, toplu taşıma, trafik kontrolü ve hava kalitesinin gerçek zamanlı izlenmesi gibi alanlarda akıllı, sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ
SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı bir hizmet modelini benimsiyor, doğal kaynakları verimli kullanıyor, etkin atık yönetimi ile yeniden kullanımı artırıyor ve çevreci bertaraf yöntemlerini tercih ediyoruz.

gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ
İKLİM EYLEMİ

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerini sınırlandırıyor, enerji verimliliğini artırıyor, enerji ve emisyon yoğunluğunu azaltıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik ederken, yaptığımız her şey etik ve sorumlu uygulamalara dayanmaktadır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yaklaşımımızı yazılı kurallarla tanımlıyoruz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele anlayışını, ekip arkadaşlarımızın yanı sıra tedarikçi ve iş ortakları başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlardan bekliyoruz.

Who Will Finish?

TOGETHER WE CAN CREATE A MORE SUSTAINABLE FUTURE