ÇABAMIZ GEZEGENİMİZ ve TÜM İNSANLAR İÇİN

KALKINMA AMAÇLARINA KATKI

YAŞAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİÇİMDE İYİLEŞTİRMEK
GELECEK NESİLLER İÇİN

YAŞAMI SÜRDÜRÜLEBİLİR BİÇİMDE İYİLEŞTİRMEK

Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları, gezegenimizi korumak ve tüm insanların yoksulluk çekmeden, barış ve refah içinde yaşamasını sağlamak için evrensel eylem çağrısıdır. 17 maddeden oluşan bu çağrı iklim değişikliği, ekonomik eşitsizlik, yenilikçilik, sürdürülebilir tüketim, barış ve adalet gibi pek çok konuyu içermektedir.

“Sürdürülebilirlik” yaklaşımımız ve çabalarımız, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları ile uyumludur.
Hedeflerimiz gelecek nesillerin yaşamlarından ödün vermeden insanların ihtiyaçlarını karşılayan kalkınmayı sağlamak için tasarlanmıştır ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarının 9 tanesinin etrafında şekillendirilmiştir.

Teknoloji sağlayıcısı ve geliştiricisi kimliğimizle edindiğimiz becerilerimizi ve uzmanlıklarımızı Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına en hızlı katkı sağlayabilecek biçimde “Odaklı Etki” alanlarını seçmiş ve geniş bir iç ve dış paydaş grubuyla uygulamaya almış bulunuyoruz.

Çok iyi biliyoruz ki, yarın için doğru seçimleri bugünden yapmalı ve hemen uygulamalıyız.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
SAĞLIKLI VE KALİTELİ YAŞAM

Sağlık alanında yapılan toplumsal fayda yatırımları ile sağlık hizmetlerine erişim olanaklarına destek sağlıyor, iş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ile çalışanlar için mümkün olan en iyi sağlık koşullarının sağlanması için çalışıyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
TOPLUMSAL CİNSİYET EŞİTLİĞİ

Kadınların iş hayatına katılımını yükseltmek amacıyla kadın çalışan sayısını artırıyor ve cinsiyet eşitliğini teşvik eden bilgilendirmeler ile bilinçlendirme faaliyetlerini sürdürüyoruz.

gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ
ERİŞİLEBİLİR VE TEMİZ ENERJİ

Şirketlerimiz genelinde hayata geçirilen enerji verimliliği projeleri ve farkındalık çalışmaları sonucunda enerji yoğunluklarını azaltıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ
İNSANA YAKIŞIR İŞ VE EKONOMİK BÜYÜME

Ekip arkadaşlarımıza hak ettikleri çalışma koşullarını sağlamak amacıyla uluslararası standartları rehber alıyor, satın alma prosedürlerimizde çocuk işçi ve zorla işçi çalıştırılmaması ile adil çalışma koşullarının sağlanması konularını esas alıyoruz. Ar-Ge ve inovasyona yaptığımız yatırımlarla üretkenliği ve ekonomik büyümeyi artırıyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
EŞİTSİZLİKLERİN AZALTILMASI

Yaşa, cinsiyete, engelliliğe, ırka, etnik kökene, dine, ekonomik ya da başka bir statüye bakılmaksızın herkesin güçlendirilmesi ve sosyal ve ekonomik olarak kapsanması için eşit fırsatlar tanıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ
SÜRDÜRÜLEBİLİR ŞEHİRLER VE TOPLULUKLAR

Bu gelişmeyi desteklemek, iş stratejimizin ayrılmaz bir parçasıdır. Nesnelerin İnterneti (IoT), veri öngörüleri ve halihazırda artan sayıda endüstriyel dönüşüm tabanlı çözümler, toplu taşıma, trafik kontrolü ve hava kalitesinin gerçek zamanlı izlenmesi gibi alanlarda akıllı, sürdürülebilir çözümler sağlıyoruz.

gelecek için YENİLENİYORUZ
SORUMLU ÜRETİM VE TÜKETİM

Döngüsel ekonomi, sürdürülebilirlik ve inovasyon tabanlı bir hizmet modelini benimsiyor, doğal kaynakları verimli kullanıyor, etkin atık yönetimi ile yeniden kullanımı artırıyor ve çevreci bertaraf yöntemlerini tercih ediyoruz.

gelecek nesilleri ÖNEMSİYORUZ
İKLİM EYLEMİ

İklim değişikliği ile mücadele çalışmaları kapsamında faaliyetlerimizin çevreye olumsuz etkilerini sınırlandırıyor, enerji verimliliğini artırıyor, enerji ve emisyon yoğunluğunu azaltıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyoruz.

insanı GÜÇLENDİRİYORUZ
BARIŞ, ADALET VE GÜÇLÜ KURUMLAR

Sürdürülebilir kalkınma için barışçıl ve kapsayıcı toplumları teşvik ederken, yaptığımız her şey etik ve sorumlu uygulamalara dayanmaktadır. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele konusundaki yaklaşımımızı yazılı kurallarla tanımlıyoruz. Rüşvet ve yolsuzlukla mücadele anlayışını, ekip arkadaşlarımızın yanı sıra tedarikçi ve iş ortakları başta olmak üzere ilgili tüm paydaşlardan bekliyoruz.

Kim Bitirecek?

BİRLİKTE, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK OLUŞTURABİLİRİZ