ÇABAMIZ GELECEKTEKİ KAYNAKLARIMIZ İÇİN

ÇEVRESEL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

Geleceğe odaklıyız ve güçlü bir sosyal amaç duygusuna sahibiz.
İklim eylemini daha fazla tanılamak ve geliştirmek için sera gazı emisyonumuzu azaltmak ve enerji verimliliğimizi artırmak amacıyla alınan aksiyonlar çerçevesinde kendi çevresel etkimizi azaltıyoruz. İklim değişikliğine verdiğimiz tepkinin ekip arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve müşterimiz için önemli olmasını hedefliyoruz. İklim eylemimizi planlarken, paydaşlarımızın beklentilerini dikkate alıyoruz ve iş modelimizi bu amaca uygun halde tutuyoruz.

ÇEVRE İÇİN

ODAK ALANLARIMIZ

Sürdürülebilir Çevre, techasaY’ın sürdürülebilirlik yaklaşımının temellerinden biridir. İklim değişikliği, enerji güvenliği ve su stresi gibi konuların ışığında çevresel risklerin ve çevre üzerindeki etkimizi yönetmenin öneminin farkındayız. Kaynak koruma uygulamaları, sera gazı ayak izinin azaltılması, verimli enerji yönetimi, su verimliliği, sürdürülebilir atık yönetimi ile ticari faaliyetlerimizin çevresel etkisini en aza indirmeyi amaçlıyoruz.

SERA GAZI EMİSYONLARI
Sera gazı emisyonu söz konusu olduğunda bir istisna olmadığımızı biliyoruz. İklim üzerindeki etkimizi, sera gazı emisyonumuzu izlemek, raporlamak ve azaltmak için yoğun çalışmalar yürütüyoruz.
ENERJİ VERİMLİLİĞİ
Şirketlerimiz genelinde hayata geçirilen enerji verimliliği projeleri ve farkındalık çalışmaları sonucunda enerji yoğunluklarını azaltıyor ve yenilenebilir enerji kaynaklarından faydalanıyoruz.
SU TASARRUFU
Suyu sorumlu bir şekilde tüketmek için çalışıyoruz. Suyu bilinçli olarak tedarik ediyor ve ofis su tüketimini azaltmak için etkin çözümler uyguluyoruz.

ATIK YÖNETİMİ
Atık seviyemizi takip etme ve yönetme konusunda titiz davranıyoruz. Çevreye yönelik operasyonel riskleri sürekli olarak değerlendiriyor ve mümkün olan her yerde atıklarımızı geri dönüştürmeye özen gösteriyoruz.
SÜRDÜRÜLEBİLİR ÇEVRE

TAAHHÜDÜMÜZ​

Devam eden iklim değişikliği ve doğal kaynakların sürdürülemez kullanımı gezegenimizi ve insanlığı büyük risk altına sokmaktadır. Pek çok alanda dijitalleşmenin, bu gidişatı değiştirmek için gereken dönüşümü hızlandırabilecek önemli bir fırsat olduğunuz düşünüyoruz. Bize göre “Şimdi güçlü eylem zamanı”. CO2 salımı ve atıklarımızı 2030 yılından önce yarıya düşürmeyi, 2050’den önce de sıfır CO2 ve sıfır atık hedefine ulaşmayı taahhüt ediyoruz.
Bu eylemi sağlamak için, 1,5°C’lik bir yol için SME Climate Hub’a dahil olmak üzere bir dizi kısa ve orta vadeli hedef belirledik.

Kim Bitirecek?

BİRLİKTE, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK OLUŞTURABİLİRİZ