ÇABAMIZ GELECEK GARANTİSİ İÇİN

YÖNETİŞİMSEL SÜRDÜREBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR YÖNETİŞİM

Hepimiz için “GELECEK GARANTİSİ” amacıyla çabalıyoruz.

İnsanlık için faydalı olan ve olacak alanlarda çalışıyor ve değişime olan inancımız ile kendimizi her an geliştirmeye devam ediyoruz.
İnovatif fikirlerimiz ve geleceği şimdiden yaşatan çözümlerimiz ile dönüşüm yolculuklarında müşterilerimize rehberlik ve yol arkadaşlığı yapıyoruz. Böylece de şehirlerde, toplumsal mekanlarda akıllı, akılcı ve sürdürülebilir modellemeler yapıyoruz.

Yolsuzluk, rüşvet ve her türlü etik olmayan davranışa tolerans göstermiyoruz, gösterilmesine göz yummuyoruz.

Tüm paydaşlarımızın dürüstlük ve şeffaflık ilkelerine bağlılık konusundaki odak değerlerimize uygun davranmasını bekliyoruz ve etik olmayan davranışlar konusunda seslerini özgürce , rahatça ve cesurca duyurmaları konusunda kendilerini yüreklendiriyoruz.

YÖNETİŞİM İÇİN

ODAK ALANLARIMIZ

Sürdürülebilir Yönetişim, techasaY’ın işimizin ana temelidir. İşimiz ana temelini oluşturan teknolojik inovasyon ve dijital dönüşümü iyicil amaçlarla insanlığa fayda getirecek şekilde kullanıma sunuyoruz. En büyük öncelğimiz olan olan güven, dürüstlük, adalet, şeffaflık ve etik değerlere bağlılıktan ayrılmayı hiç kimse için bir seçenek olarak görmüyoruz. Amacımız herkes için adil, şeffaf ve yaşanabilir dijital bir dünya oluşturmak.
GÜÇLÜ KURUM OLMAK
Güçlü bir kurum olmak iç barış ile ve gerçek barış ise adaletli bir yönetim ile mümkün olur. Tüm karar alma süreçlerimizde tüm paydaşlarımızın aynı adil ve barışçıl kültüre bağlı kalmasını ve bunu bir yaşam şekli olarak benimsemelerini bekliyoruz.
ETİK DEĞERLER
Dürüstlük, şeffaflık , saygı ve takdirin olduğu, güvene dayalı ilişkiler üzerine kurulu bir değer anlayışımız vardır. Etik değerlerin esnemesinin mümkün olmadığına inanıyor, Yolsuzluk, rüşvet ve diğer her türlü etik olmayan davranışa karşı tolerans göstermiyoruz.
HİÇ BİTMEYEN İNOVASYON
Değişimin, gelişimin ve dönüşümün öncülüğünü yapma hevesimiz yeni teknolojilerle uğraşma arzumuzu tetiklemeye devam ediyor. Tüm paydaşlarımız için süreklilik, yeni iş fırsatları, yeni yatırım ve gelişim alanlarını iyi planlıyor ve gelecek için gelişmeye hiç durmadan ve yorulmadan devam ediyoruz.
AKILLI, AKILCI DÖNÜŞÜM
Çözümlerimizle toplumsal mekanları paydaşlarımız için daha kolay yaşanabilir yerler halinde getirtiyoruz. İşlerinde, evlerinde, yaşadıkları şehirlerde çözümlerimizle hayatlara dokunuyoruz.
Kim Bitirecek?

BİRLİKTE, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK OLUŞTURABİLİRİZ