Herşeyi sürdürülebilir kılmak

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK YAKLAŞIMIMIZ

SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ
GELECEK İÇİN

SORUMLULUKLARIMIZIN FARKINDAYIZ

Gelecek nesilleri önemsiyoruz ve hepimiz için yarınları garanti altına almak istiyoruz.

Herşeyin daha fazlasının istenmesi ve bazen gerekmemesine rağmen daha fazlasının hedeflenmesi; her yeni devirde toplumsal ve çevresel olarak yarınlar düşünülmeden hareket edilmiş olması; sınırları olan dünyamızın ve toplumların bize verdiği mesajlarını dikkate almamız gerektiğinin bilincindeyiz.

İklim krizi, sosyal eşitsizlik ve iş yaşamında şirketlerin yönetişimden uzaklaşmasına sebep olan faktörlere karşı biz üzerimize düşeni yapmak istiyoruz.

Dünyaya, insanlığa ve topluma, ekip arkadaşlarımıza, müşterilerimize, iş ortaklarımıza ve tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluğumuzu biliyor, sürdürülebilirliği bir iş yapma kültürü olarak benimseyerek çalışmalarımızı derinleştiriyoruz.

Dijital dönüşümümüzü ve kurumsal gelişimimizi; çevresel, sosyal ve yönetişim sorumluluklarımız arasında uyumluluk ve mutlak bir denge ile yapılandırıyoruz.

“Sürdürülebilirlik” bizim için sadece bir kavram değil, kurumsal yaşam şekli.

Çevresel
Sürdürülebilirlik

Çevresel

Sürdürülebilir Çevre, techasaY’ın sürdürülebilirlik yaklaşımının temellerinden biridir. Çevresel risklerin ve çevre üzerindeki etkimizi yönetmenin öneminin farkındayız ve en aza indirmek için var gücümüzle çalışıyoruz.

 

Sosyal
Sürdürülebilirlik

Sosyal

Sağlığı ve esenliği herkes için yaşam hakkı olarak görüyoruz. Eşitliğin her türlü ayrımcılıktan uzak ve doğuştan kazanılan bir hak olduğunu düşünüyor ve bu ilkelerimizi tüm paydaşlarımızla paylaşarak sosyal etki sağlamayı amaçlıyoruz.

 

Yönetişim
Sürdürülebilirlik

Yönetişim

Yaptığımız her şey etik ve sorumlu uygulamalara dayanmaktadır. Sürdürülebilir kalkınma için adaletli, barışçıl ve kapsayıcı davranıyor, etik kurallara bağlılık konusunda ekip arkadaşlarımız, iş ortaklarımız ve tüm paydaşlarımızdan aynı yaklaşımı bekliyoruz.

 

Birlikte, daha sürdürülebilir bir gelecek oluşturabiliriz

AMAÇ İLE HAREKET ETMEK

Yönetim anlayışımızla , Çevresel, Sosyal ve Yönetişim (ESG) standartlarına göre sürdürülebilir şekilde çalışıyor ve sürdürülebilirliği iş yapma şeklimize yansıtarak, tüm paydaşlarımızla birlikte daha fazla derinleştirmeye devam ediyoruz.

Sürdürülebilirlik adına Birleşmiş Milletler Kalkınma amaçlarına katkıda bulunmaya yönelik adımları atma kararlığında bir yönetim anlayışına sahibiz.

Kim Bitirecek?

BİRLİKTE, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK OLUŞTURABİLİRİZ