ÇABAMIZ İNSANLIK İÇİN

SOSYAL SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPLUM

Bize göre iyi bir işletme olmak, paydaşlarımızın refahını ve yaşamlarını koruyan güçlü ve kararlı bir sağlık ve güvenlik politakasına sahip olmakla başlıyor. Herşeyin herkes için erişilebilir olmasını sağlamak için liderlik fırsatları yaratıyor, toplumsal beceri oluşturulmasını sağlıyoruz. Toplumumuzun gerçek potansiyelini ortaya çıkartabilmek için çeşitliliği kucaklayarak ve kapsayıcı ortamlar oluşmasını sağlıyor, herkese eşit fırsat yaratıyoruz.
TOPLUM İÇİN

ODAK ALANLARIMIZ

HERKES İÇİN SAĞLIK VE GÜVENLİK
Bizim için toplumumuzun her bireyi çok değerli. Tüm paydaşlarımızın kendileri ve çevreleri için uyması gereken kuralları ISO45001 sertifikamız ve özel politikalarımız ile yönetiyoruz.

ESENLİK ODAKLILIK VE LİDERLİK
Becerileri, eğitimleri ve deneyimleri ön plana çıkmış olan ekip arkadaşlarımızın esenlik odaklı liderlik bilincine sahip olmaları ve proaktif bir güvenlik kültürü oluşması için çalışıyoruz. Amacımız daha fazla katılım daha fazla farkındalık ve daha bilinçli bir toplum.
TOPLUMDA BECERİ OLUŞTURMAK
Uzmanlıklarımızı paylaşmak ve teknolojiye katılma fırsatları yaratmak için toplumda olumlu değişiklik yapma amacındaki kuruluşlara odaklıyor ve destekleyici çalışmalar sağlıyoruz. Beceri geliştirme ve işgücü programlarını destekliyor, öğrenci ve yeni mezun adaylara istihdam yaratıyoruz.
ÇEŞİTLİLİĞİ KUCAKLAMAK
Irk, renk, inanç, din, cinsiyet, medeni durum, yaş, etnik ve ulusal köken, cinsel kimlik, cinsiyet ifadesi, cinsel yönelim, siyasi yönelim, engellilik durumu ayrımı yapmadan insanları kucaklıyoruz. Kendileri olabilecekleri ve çalışmakta gurur duyacakları bir çalışma ortamı yaratmayı bir görev olarak görüyoruz.
Kim Bitirecek?

BİRLİKTE, DAHA SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR GELECEK OLUŞTURABİLİRİZ