Akıllı Şehirler

Hava Kalitesi Takibi

Akıllı Hava Kalitesi Takibi ile Hava Kalitesini 7/24 Ölçümleyin
Sağlıklı Hava Değerlerine Sahip Şehirler Oluşturun

Hava kalitesinin uygunluğu, insan ve çevre sağlığı açısından oldukça önemlidir. Akıllı şehir projelerinde en önem verilen konulardan biri olan hava kalitesi takibi sayesinde havaya ilişkin verilere erişilmesi, anlık olarak uzaktan izlenmesi ve raporlanması sağlanmaktadır. Bu sayede olması gereken hava ve mevcut hava kalitesi de norm değerleri ile kıyaslanabilmekte ve kirliliğe neden koşullar tespit edilerek gerekli tedbirler alınabilmektedir. 

techasaY tarafından geliştirilen IoT tabanlı hava kalitesi takibi çözümü, akıllı şehir projeleri kapsamında kamu kurumları için gerek duyulan uygulamalarda kullanılabildiği gibi, endüstriyel alanda faaliyet gösteren işletmelerin hava kalitesi ölçüm çalışmaları için de kullanılarak, önemli veriler sağlamaktadır. 

Hava kalitesi, nem oranı, toz içeriği gibi birçok farklı alanda raporlama sağlayan çözüm ile  hava kalitesi haritalarının kolaylıkla oluşturulmasını, aynı zamanda endüstriyel alanda faaliyet gösteren işletmelerden havaya yayılan gaz ve diğer atıkların belirlenmesi, anlık olarak izlenmesi ve raporlanmasını sağlanmaktadır. 

Hava kalitesi ölçümünde kullanılan Partikül madde, Azot Monoksit, Azot Dioksit, Azot Oksit, Karbon Monoksit, Kükürt Dioksit, Ozon, Oksijen, Hava Sıcaklık, Hava Nem Oranı, Rüzgar Hızı ve Yönü, Güneş, Radyasyon ve UV gibi pek çok farklı veriye ilişkin değerler analiz edilebilmektedir. Ölçülen verilerin belirli eşik değerlerini aşması halinde, sistem, alarmlar aracılığı ile uyarı gönderme ve tanımlı aksiyonları alma işlevleri ile, beklenmeyen olumsuzlukların önüne geçilmesini sağlamaktadır.  

Hava Kalitesi Takibi Çözümü Nasıl Fayda Sağlar?

  • Akıllı şehir planlamasına katkı sağlar.

  • Hava kirliliğine karşı önlem almayı sağlar.

  • İlgili kişi ya da birimlere anlık uyarı gönderimi sağlar.

  • Maliyetlerin düşürülmesi ve iyileştirici tedbirler alınmasına katkı sağlar. 

  • Görünür ve anlamlı veriler elde edilmesini sağlar.

  • Gerçek zamanlı ve konum bazlı raporlama ile çevre kirliliğinin ilgili lokasyondaki canlılara olan etkisinin analiz edilebilmesini sağlar. 

  • Mevsimsel hava kalitesi farklılıklarının ölçümlenebilmesini sağlar.

  • Kamu kurumlarının yanı sıra, madenler, fabrikalar, kömür santralleri, inşaat alanları, hastaneler gibi birçok tesiste hava kalitesinin yönetilebilmesini sağlar. 

  • Tüm veriler kullanıcı dostu ve özelleştirilebilir platform paneli üzerinden etkin şekilde yönetilebilir.