Akıllı Şehirler

Rögar izleme

Akıllı Rögar Yönetimi ile Su Baskını,
Taşkın ve Beklenmeyen Durumların Önüne Geçin

Rögar izleme, aşırı yağış, su borusu patlaması ya da arızalardan kaynaklanan potansiyel su taşkınlarının önüne geçilmesi amacıyla geliştirilmiş bir çözümdür. Bu çözümle rögar kapaklarına yerleştirilen sensörler üzerinden sızıntı takibi, aşırı debi yükselmesi gibi durumlar tespit edilerek harita üzerinden anlık olarak raporlanabilmektedir. Bu sayede su seviyelerinin artması ya da belirli bir hat üzerinden ilerlemesi gibi durumlarda, bilginin, ilgili birimlere hızlı şekilde aktarılması sağlanır. Rögar yönetimi ile müdahale süreleri kısaltılarak olası taşkın durumlarının ve beklenmeyen durumların önüne geçilmesi sağlanır. 

IoT teknolojisi odağında geliştirilmiş bir çözüm olması sayesinde diğer akıllı şehir altyapıları ve cihazlarla kolaylıkla entegre edilebilir. Bu sayede şehir yönetiminde birbirini tetikleyebilecek beklenmeyen durumların önceden tespiti ve tedbir stratejileri çalışılabilir.