Nesnelerin İnterneti

Enerji Kaynağı Takip

Gerçek Zamanlı Enerji Takibi ile
Maliyetlerinizi Azaltın

Enerji kaynağı takibi, herhangi bir manuel yönetim ya da insan gücüne ihtiyaç duymaksızın IoT teknolojisi kullanılarak, sensör verileri üzerinden toplanan bilgilerin izlenmesidir. 

Şirketlerin en önemli gider kalemlerinden biri enerji kullanımıdır. Enerji kaynağı takibi ile maksimum doğrulukta ölçümler yapılabilmekte ve %30‘ a varan enerji tasarrufu sağlanabilmektedir. 

techasaY  enerji kaynağı takibi çözümleri ile, sıcaklık izleme, hava kalitesi izleme, klima yönetimi ve aktif-reaktif enerji takibi gibi bir çok enerji kaynağının tüketim verileri uzaktan izlenebilir, olası arızaların önüne geçilebilir ve reaktif ceza ödeme riski minimuma indirilebilir.. 

Aydınlatma armatürleri, endüstriyel makinalar, klima santralleri, asansör ve yürüyen merdivenler gibi tüm cihazların enerji kullanım miktarını gün/saat bazında, toplam ya da detaylı analizleri ile izleyerektasarruf noktaları tespit edilebilir ve kurum içi tasarruf politikaları oluşturulabilir. . 

Enerji Kaynağı Takibinin Şirketinize Nasıl Fayda Sağlar

  • Analizör, sayaç vb. takip araçları için ayrılan bütçenin, sağlanan tasarruf sayesinde kısa sürelerde amorti edilebilmesini sağlar. 

  • Ortam koşullarının tek bir platform üzerinden izlenmesini sağlar.

  • Enerji tüketiminin yakından takibi ile kayıp, kaçak ya da yanlış düzenlenmiş faturaların önüne geçilmesini sağlar. 

  • Gerçek zamanlı izleme ve yönetim sayesinde cihazlara uzaktan ve hızlı bir şekilde müdahale edebilmesini sağlar. 

  • Farklı zaman dilimlerindeki anormalliklerin ve arıza durumlarının hızlı ve kolay tespitini sağlar

  • Enerji veri noktalarını karşılaştırma ve tüketim parametreleri tanımlayabilmeyi sağlar. 

  • Reaktif limit analizi ile olası reaktif cezalarının önüne geçilebilmesini sağlar. 

  • Karbon emisyonu azaltılarak doğanın ve çevrenin korunmasına ve şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerini gerçekleştirmesine katkı sağlar.