Nesnelerin İnterneti

Envanter Takip

IoT Tabanlı Envanter Takip Çözümleri ile Hatasız Envanter Yönetimi Sağlayın
İş Süreçlerinize Hız Kazandırın

Envanter takibi, IoT teknolojisi ile stokların dijital olarak yönetilmesine imkan sağlayan bir çözümdür. Geleneksel envanter yönetiminden farklı olarak uçtan uca otomasyona imkan veren sistem, Radyo Frekansı ile Tanımlama (RFID), UWB / Ultrasonik gibi teknolojilerden yararlanılarak gerçekleştirilir. 

Marketwatch tarafından gerçekleştirilenaraştırmaya göre, üretim piyasalarından araştırmaya katılan şirketlerden 67 tanesinin, envanter yönetimini geleneksel yöntemlerle excel kullanarak yapmakta olduğu ve pek çok hata ile karşılaştığı görülmüştür.  Excel tabloları ile stok yönetimi yapan şirketlerin bu işlem için, aylık harcadığı süre 18 saati bulabilmekte ve %88 oranında hata kaydedilmekte olduğu tespit edilmiştir.. Envanter takibi için herhangi bir program kullanan şirket sayısı ise 33 olarak kaydedilmiştir. 

IoT teknolojisi ile envanter yönetimi ise tüm bu olası sorunların önüne geçmektedir.. Her bir stok öğesine atanan RFID etiketi ile tüm stok öğelerinin özellikleri içeren dijital bir kimliği oluşturulmakta ve bu  sayede, RFID okuyucu üzerinden okunan ürünlerin ürün modeli, stok sayısı ve son kullanma tarihi gibi pek çok önemli veri bulutta depolanabilmektedir.  IoT teknolojisi ile çalışan envanter takip süreçleri, depo süreçlerinin otomasyonuna da kolaylıkla entegre edilebilmekte bu sayede üretim süreçlerinde  verimlilik artarken düşük verimlilik tespiti yapılması ve operasyonel verimlilik sayesinde maliyet avantajı elde edilmesi sağlanmaktadır. . 

IoT Teknolojisi ile Envanter Takibi Şirketinize Nasıl Fayda Sağlar

  • Hatasız envanter yönetimi ve gerçek zamanlı depo operasyon verileri elde etmeyi sağlar. 

  • Zaman tasarrufu ve stokta ürün kalması durumlarının önüne geçer.

  • İş süreçlerinin iyileştirilmesine katkı sağlayarak, envanter yönetimi için ihtiyaç duyulan insan gücü maliyetini azaltır. 

  • Stok seviyeleri ve üretim aşamasındaki ürünler hakkında gerçek zamanlı ve ayrıntılı veri sunar. Bu sayede ortaya çıkabilecek gizli maliyetler oluşmadan tespit edilebilir.