Nesnelerin İnterneti

Üretim Hatları

Üretim Hatlarına Yönelik IoT Çözümleri ile
Operasyonel Maliyetlerinizde ve Enerji Giderlerinizde Tasarruf Edin

IoT teknolojisinin yaygın kullanıldığı alanların başında üretim hatları gelmektedir. Üretim hatları için IoT kullanımı, enerji verilerini etkin ve doğru olarak ölçümlemek, önleyici ve kestirimci bakım senaryoları geliştirmek, birim üretim maliyeti ölçülme, makine ve donanım performans tespiti ve enerji maliyetlerinde tasarruf sağlamaya yönelik çalışmaları kapsamaktadır. 

Bu sayede verilerin 7/24 saat sensör verileri üzerinden izlenmesi, otomasyon ve analiz sağlanması amacıyla makineler arasında gerçek zamanlı veri bağlantısı yapılması sağlanır.

techasaY üretim hatlarına yönelik sunulan  IoT tabanlı çözümler ile  şirketlerin dijitalleşme yolcuklarında ihtiyaçları olan, veri toplama, entegrasyon ve otomasyon altyapısını dijitalleştirerek tek bir platform üzerinden kolayca izleyip yönetebilmelerine uygun çözümler sağlanmaktadır.. Üretim süreçlerinin izlenebilir hale getirilmesi özellikle yoğun üretim hacmi olan şirketler için etkili kaynak yönetimi yapmaya imkan verir. Fabrikalar başta olmak üzere birçok farklı üretim hattı için kullanıma uygun olan çözüm sayesinde üreticiler gerçek zamanlı verileri analiz ederek potansiyel sorunları, maliyet yaratacak aksaklık ve arızalara sebep olmadan önce kolaylıkla tespit edebilir ve önleyici senaryolar geliştirebilir. 

Üretim hatlarına yönelik bu çözüm ile, makinelerin duruş-kalkış anında reaktif enerji kontrolü kolaylıkla takip edilebilmekte ve istenmeyen faturaların önüne geçilebilmektedir. Makine arıza ve bakım önleme uyarıları analizör üzerinden anlık olarak izlenebilmektedir. Tüm veriler kullanıcı dostu tek bir platform üzerinden izlenip, analiz edilerek, raporlanarak gerekli durumlarda otomasyon sistemlerinin devreye girmesi ya da yetkililerin alarm sistemleri ile uyarılması sağlanmaktadır. 

Üretim Hatları İzleme ve Yönetimi Şirketinize Nasıl Fayda Sağlar

  • Üretimde verimlilik artışı sağlar.

  • Üretim süreçlerini gerçek zamanlı izleme, analiz etme ve yönetmeyi sağlar.

  • Süreçler için önleyici ve kestirimci bakım senaryoları oluşturulmasını sağlar.

  • Manuel yöntemlerle veri toplama sürecinin maksimum doğruluk oranına sahip veriler ile tamamen dijital ortamda ve tek platform üzerinde toplanmasını sağlar. 

  • Üretimdeki dar boğazların tespit edilmesi ve oluşabilecek sorunlar karşısında alarm üretilmesi ile proaktif aksiyonlar almayı sağlar. 

  • Üretim anında birim başına enerji üretim maliyetini hesaplayabilmeyi sağlar.

  • Üretim durumunda olmayan, boşta çalışan ve enerji tüketen cihazların takip edilebilmesini sağlar.