Danışmanlık

Dijital Dönüşüm

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Hizmetimizle İş Süreçlerinizi Şirketinize
En Yüksek Verim Sağlayan Modellerle Dijitale Taşıyın

Dijital dönüşüm hizmeti şirketlerin fiziki donanım ve sistemsel altyapılarını, teknoloji odağında yapılandırılmış yeni stratejiler üzerine şekillendirmesidir. Artan rekabet, yüksek hizmet kapasitesi, operasyonel maliyetler, finansal sürdürülebilirlik gibi bir faktör şirketleri dijital dönüşüm süreçlerini geliştirmelerine etken olmaktadır.

techasaY, dijital dönüşüm alanında enerji ve telekomünikasyon, bilgi teknolojileri gibi bir çok farklı dalda hizmet sağlayarak şirketlerin teknolojik gelişim yolculuklarına partnerlik etmektedir.  Şirketlerin dijitalleşme süreçlerinde beklentisi olan operasyonel verimlilik artışı, maliyet tasarrufu, sistemsel güvenliğin artırılması, cihaz ve diğer donanımların uzaktan takibi, enerji verimliliği gibi birçok farklı konuda uzman teknik kadrolar ile detaylı analizler gerçekleştirilmektedir. Bu sayede şirketler için ihtiyaca uygun ve en verimli dijital dönüşüm stratejileri belirlenmektedir.

Dijital dönüşüm danışmanlığı ile kurumların mevcut kaynakları ile uyumlu, verimli ve rekabetçi alt yapılar kurulması konusunda ihtiyaç tespiti, tasarruf alanlarının belirlenmesi, uygulanacak stratejiler ve kurum içerisinde bütünsel bir yaklaşımla dijital dönüşüm kültürü oluşturulmasına destek olunmaktadır.

 

Dijital Dönüşüm Danışmanlığı Şirketinize Nasıl Fayda Sağlar?

 • Manuel yönetilen sistem ve süreçler sebebiyle oluşan iş yükünü azaltıcı faktörlerin belirlenmesini sağlar.

   

 • İş süreçlerindeki insan gücü faktörünü en aza indirir ve sistem ve donanımlarını otomasyona bağlı teknolojiler üzerinden çalıştırılmasını konusunda stratejiler belirlenmesini sağlar. 

   

 • Operasyonel verimlilik ve maliyet tasarrufu stratejilerinin, alanında uzman profesyonellerin önerileri ile geliştirilmesini sağlar.

   

 • Şirketlerin dijital dönüşüm yolculuğunda, bulunduğu noktayı ve geliştirilen stratejilerle ulaşılabileceği başarı oranını öngörebilmeyi sağlar.

   

 • Şirketlerde teknoloji odağında bir dijital dönüşüm kültürü oluşmasını ve çalışanların bilinç kazanmasını sağlar.

   

 • Dijital olarak izlenebilir, analiz edilebilir ve raporlanabilir iş modellerine geçiş ve insan kaynaklarının verimli kullanılmasına yönelik uygulama ve stratejilerin belirlenmesine destek olur.

   

 • Uzman analiz ve tespitleri ışığında mevcut kaynaklar üzerine konumlandırılabilecek teknolojik yatırımların tespit edebilmesini ve geliştirilmesini sağlar.