Danışmanlık

Enerji Verimliliği

Enerji Verimliliği Danışmanlık Hizmeti ile
Kurumunuza Enerji Tasarrufu Sağlayacak En Verimli Modelleri Belirleyin, Maliyetlerinizi Azaltın

Günümüzde enerji kaynaklarının hızla tükenmesi, şirketlerin operasyonel maliyetlerinde tasarruf sağlamak istemeleri, sera gazı emisyonunu düşürmek ve sürdürülebilirlik yaratmak gibi faktörler enerji verimliliğinin önemi ve farkındalığını artırmaktadır.  

techasaY, enerji verimliliği çözümleri ile, madenler, bankalar, ATM’ler, hastaneler, plazalar, kanatlı hayvan yetiştirme merkezleri, data centerlar, zincir mağazalar ve fabrikalar gibi bir çok farklı iş alanında enerji tasarrufuna yönelik projeler gerçekleştirmenin yanı sıra ihtiyaca uygun verimlilik artırıcı hizmetlerle danışmanlık vermektedir.

Enerji verimliliği kapsamında, enerji etüdü, enerji yönetimi, enerji kimlik belgesi, enerji izleme sistemleri karbon ayak izi hesaplama, yeşil bina danışmanlığı ve ısı yalıtım danışmanlığı gibi sektörlere, işin niteliği ve ihtiyaca uygun hizmetlerle şirketlerin enerji tasarrufu sağlama, maliyetlerini düşürme ve sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesine destek olunmaktadır.  

Son teknolojilerle geliştirilmiş hizmet ve çözümler, IoT tabanlı, dijital ve doğru veriye dayalı analizlerle şirketler için en doğru tasarruf modelinin belirlenmesi ve uygulanmasına katkı sağlamaktadır.

Enerji etüdü ile tesis ve lokasyonlar özelinde ısıtma, soğutma, aydınlatma, iklimlendirme, mimari ve üretim süreçlerine yönelik ölçümleri gerçekleştirirken, analitik veriler ışığında elde edilebilecek enerji potansiyeli belirlenir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Tarafından tarafından 27.10.2011 yılında ,28097 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “Enerji Kaynaklarının ve Enerjinin Kullanımında Verimliliğin Artırılmasına Dair Yönetmenlik” kapsamında şirketlerin enerji etüt çalışmalarını gerçekleştirilmektedir.  

Enerji Verimliliği Kanunu’nda belirtilen yönetmelik kapsamında 2011 yılı sonrası 50 m² üzeri inşaat alanına sahip binalar için bir gereklilik olan enerji kimlik belgesi, enerji çözümleri içerisinde yer alan iklimlendirme, havalandırma, gerçek zamanlı enerji tüketim verileri, ortam, nem ve sıcaklık kalitesi gibi bir çok verinin analiz edilerek, enerji tasarrufu sağlamaya olanak tanıyan enerji izleme sistemi çalışmaları, Binalar ile Yerleşmeler İçin Yeşil Sertifika Uygulama Tebliği kapsamında binalarda ısı ve enerji kaybını minimize etme, ısıtma ve soğutma sistemlerinin verimli kullanımı, etkin su yönetimi, yenilebilir enerji kaynağı kullanımı ve enerji verimliliğini arttırma çalışmaları bu kapsamda sunulan hizmetlerden başlıcalarıdır.

 

Enerji Verimliliği Danışmanlığı Şirketlere Nasıl Fayda Sağlar?

 • Şirket ve tesislerin enerji yönetimi kanun ve yönetmeliklerine uygunluğunu sağlar.

 • Maliyetlerin düşürülmesi ve enerji tasarrufu sağlar.

 • IoT tabanlı son teknolojilerle gerçek zamanlı ölçüm ve analizler elde edilmesini sağlar.

 • Sera gazı emisyonu ve karbon ayak izinin azaltılmasını sağlar.

 • Şirketlerin sürdürülebilirlik hedeflerinin gerçekleştirilmesine katkı sağlar.

 • Enerji tasarrufu sağlanabilecek donanım, lokasyon ve alanların, dijital ve yüksek doğrulukta veriler ile belirlenmesini ve uygun tasarruf stratejileri geliştirebilmesini sağlar.

   

 • Enerji verimliliği çalışmaları ile uygulamada tasarruf sağlarken şirket personelinin farkındalığının arttırılmasına katkı sağlar.

   

 • Operasyonel süreçlerin manuel sistemlerden dijital sistemlere taşımasını ve otomasyona dayalı çalışma prensibi ile gereksiz iş gücü maliyetlerinin azaltılmasını sağlar.

   

 • Üretim süreçlerinde sağlanacak tasarruf ile ürün maliyetlerinin düşürülmesini sağlar.