Danışmanlık

İletişim Teknolojileri

Teknoloji Danışmanlığı Hizmeti ile Proje İhtiyaçlarınızı ve Tasarruf Noktalarınızı Belirleyin
Fiziki ve Dijital Varlıklarınızı En Verimli Yöntemle Tasarlayın

Günümüz iş dünyasında teknolojide gerçekleşen hızlı değişim ve gelişim, şirketlerin de bu hıza adapte olmasını, fiziki ve dijital varlıklarını bu doğrultuda tasarlamasını ve uygulamasını gerektirmektedir.

techasaY, şirketlerin bu ihtiyacını karşılamaya yönelik sunduğu hizmetler kapsamında gerçekleştirdiği teknoloji projelerinde ihtiyaçlarının doğru tespit edilmesi, tasarruf noktalarının belirlenmesi, projenin şirkete en yüksek verimi sağlayacak teknolojiler kullanılarak dizayn edilmesi ve maliyet düşürücü etkenlerin belirlenmesi gibi baştan sona süreci kapsayan 360 derece teknolojik danışmanlık sağlar.

Proje kapsamında alanında uzman, teknik ve donanımlı mühendis kadrolar tarafından isterlerin belirlenmesi, uygulanacak teknolojik altyapılar için gerekli donanımların seçimi ve teknik şartnamelerin hazırlanmasına yönelik tüm işlemler detaylı analizlerle belirlenmekte ve şirketlere en yüksek verimi sağlayacak şekilde dizayn edilmektedir.

 

Teknolojik Danışmanlık Hizmeti Şirketinize Nasıl Fayda Sağlar?

  • Şirketlerin fiziki ve dijital varlıklarının teknolojiye uygun biçimde kurulması ve konumlandırılmasını sağlar.

  • Şirket açısından en verimli altyapıların belirlenmesi ve tasarruf sağlamaya yönelik uygulamaların hayata geçirilmesini sağlar.

  • 360 derece teknoloji danışmanlığı ile projelerin uzmanların tespit ve analizleri doğrultusunda en yüksek maliyet tasarrufuna yönelik yapılandırılmasını sağlar.

  • Sistemsel verilerin kayıp, virüs veya dışarıdan müdahalelere karşı veri güvenlik önlemlerine uygun yapılandırılmasını sağlar.

  • Mevcut sistem ve donanımları destekleyen proje önerileri ile kullanılmakta olan sistemlerle uyumlu bilişim yatırımları gerçekleştirilmesini sağlar.

  • Veri ve yazılım güvenliğine yönelik risk analizleri sayesinde beklenmeyen olumsuzluklar karşısında hazırlıklı olunmasını sağlar.

  • Tüm fiziki ve dijital sistemlerin en yüksek performans değerlerinde yüksek verimle çalışması için çözüm önerileri sağlar.