Bilgi Teknolojileri

Ağ İletişimi

Amaca Yönelik Ağ ile Dijital Dünyanızı Zenginleştirin
Yüksek performanslı, güvenli, uygun maliyetli ve geleceğe yönelik ağ iletişimi

Ağ İletişimi

Bilgi teknolojilerinin en önemli kollarından biri olan ağ iletişimi, protokoller, donanım ve yazılımlar başta olmak üzere, tüm kablolu ve kablosuz cihazlar arasında bilgisayar ağları oluşturmayı sağlayan yapılardır. 

Günümüzde, şirketler, iş süreçlerinin sağlıklı, kesintisiz ve verimli çalışması için doğru yapılandırılmış ağ iletişimi alt yapılarına ihtiyaç duymaktadır.

techasaY ,  şirketlerin sektörün, büyüklüğü ve ihtiyacına yönelik ağ iletişim çözümleri sunmaktadır. Yerel Alan Ağı (LAN) ile genellikle tek lokasyonda çalışan KOBİ veya küçük işletmelere için uygun çözümlerin yanı sıra, Geniş Alan Ağı (WAN), daha büyük ölçekli yapıları kapsayan şehir ve ülke bazlı, farklı lokasyonlara yayılmış şirketler için de çözümler üretir. 

techasaY,ağ iletişimi çözümleri kapsamında fiber internet erişimi sağlayan GSM operatörleri, internet hizmet sağlayıcılar ve kablolu televizyon operatörleri gibi farklı alanlarda faaliyet gösteren şirketlere, ihtiyaca uygun çözümler geliştirir. 

Bulut ağı çözümleri, şirketlerin iş süreçlerinin hızlandırılması ve maliyet tasarrufu elde etmelerini   sağlar.

Tüm ağ iletişim çalışmalarında şirketlere özgü geliştirilen esnek ve yüksek güvenlikli çözümler, ağ tasarımı sürecinden proje bazında gerçekleştirilen tümleşik çözümlere kadar geniş bir yelpazeyi kapsamakta ve farklı sistemlerin bir arada çalışmasına imkan sağlamaktadır. 

Ağ İletişimi Nasıl Fayda Sağlar?

  • Yeni teknoloji ağ altyapıları performansın artması ve maliyetlerin azaltılmasını sağlar. 

  • Hızlı, kolay ve geliştirilmiş bir iletişim yapısı oluşturulmasını sağlar. 

  • Departmanlar ve şirketler arası verimli iletişim sağlanmasına katkıda bulunur. Hızlı ve sağlıklı iletişim, iş ve karar süreçlerinin hızlanmasını sağlar. 

  • Doğru konumlandırılmış ağ iletişim sistemleri bilgi güvenliğini arttırmayı sağlar.

  • Doğru konumlandırılmış ağ yapıları, yetkisiz erişim ve sızma durumları gibi birçok siber tehditten korunma sağlar. 

  • Şirketlerin tedarikçi ve çalıştığı şirketlerle olan iletişim sürecini hızlandırır. 

  • Yeni teknoloji ağ yapıları şirketinize rekabet avantajı sağlar.