Bilgi Teknolojileri

Bulut & BT

İhtiyacınıza Uygun ve Yüksek Performanslı Bulut Çözümleri ile
İş Süreçlerinizi Hızlı, Güvenli ve Yeni Teknolojilerle Yönetin

Bulut bilişim, diğer adı ile Cloud Computing; Endüstri 4.0 ile yaygınlaşan, sunucu, yazılım, veri tabanı ve depolama gibi bilgi işlem kapsamında yer alan çalışmaların herhangi bir yatırım gerektirmeksizin internet üzerinden sunulması ve depolanmasını sağlayan sistemlerdir. 

Bulut bilişim, şirketler tarafından yüksek maliyet oluşturan bilişim kalemlerinden, yüksek tasarruf elde etmeyi sağlayan bir iş yapış modelidir. 

Private Cloud (Özel Bulut), Hybrid Cloud (Melez Bulut), Community Cloud (Topluluk Bulut) gibi türleri bulunan bulut bilişim, Private Cloud  ile özellikle büyük ölçekli şirketlerin güvenlik başta olmak üzere pek çok ihtiyacını karşılamanın yanı sıra diğer bulut sistemlere göre esnek bir yapıda olması ve özelleştirmelere açık olması sayesinde kısıtlamalar belirlemeye ve belirlenen kullanıcılara yetki tanımlamaya elverişlidir. Hybrid Cloud KOBİ’lerden, büyük ölçekli firmalara tüm şirketlerin tercih edebildiği model ile hem güvenlik hem de yüksek depolama ihtiyacının karşılanmasını sağlar. Community Cloud modeli ile,ağırlıklı olarak bir arada çalışması gereken şirketler, birbirinin alt şirketleri olan şirket grupları tarafından tercih edilen, kısaca birden çok şirket tarafından aynı anda kullanılabilen bulut bilişim türüdür.

techasaY, bulut bilişim çözümleri, şirketlerin ihtiyacına uygun ve  en yüksek verimi sağlayan bulut modelini belirler.  Bu sayede çevik, mevzuatlara uygun yapıda, teknolojik olarak gelişmiş bulut modelleri ile şirketlerin üretkenliğinin arttırırılması, maliyetlerinin düşürülmesi hedeflenir. 

techasaY, IaaS, PaaS ve SaaS modellerine uygun olarak geliştirilen bulut modelleri,  şirketlerin kendi bünyelerinde  kullanabileceği çözümlerin yanı sıra müşterileri ve iş ortaklarıiçin de çözümler sunar.. 

Bulut Bilişim Çözümü Nasıl Fayda Sağlar?

  • Geliştirmelere açık yeni teknoloji bulut sistemleri ihtiyaca göre kullanıma uygundur. 

  • Bulut bilişim türleri esneklik ve ölçeklenebilirlik sağlar. 

  • Maliyet tasarrufu sağlar. 

  • Bölgesel ve küresel bazdaki dağıtımları çok kısa sürede gerçekleştirebilmeyi sağlar. 

  • Bulut sistemler veri depolama, yedekleme ve kurtarma, makine öğrenme, yapay zeka, veri analizi, isteğe bağlı yazılım sunma ve ses- görüntü akışı sağlama gibi bir çok alanda kullanım sağlar. 

  • Şirketlerin bilgi teknolojisi alanında insan kaynağı ihtiyacının önemli ölçüde ortadan kalkmasını sağlar. 

  • Bilgi teknoloji kaynağına 7/24 online ortamda ulaşılmasına imkan sağlar. 

  • Lokal kurulum esnekliği imkanı sağlar.